09-0010-4529 Mon-Sat : 08:00-18:00

ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

บริการหลังการขาย

 • Dragon Energy CARE ฟรี 3 ปี
 • PV PANEL การรับประกัน 12/25 ปี
 • INVERTER การรับประกัน 10 ปี
 • MDB การรับประกัน 2 ปี
 • SOLAR MOUTING การรับประกัน 25 ปี
 • PV CABLE การรับประกันระบบ 3 ปี
 • Onsite Service 5 ปี
 • รับประกับหลังคารั่ว 3 ปี

Dragon Energy Care

 • บริการล้างแผ่นบนหลังคาปีละ 1 ครั้ง ทั้งหมด 3 ปี
 • บริการเปลี่ยน Inverter กรณีตรวจสอบแล้ว เสียไม่สามารถใช้งานได้(ตัวสำรองสำหรับเปลี่ยนในขนาดเดียวกัน) ภายใน 48 ชม หรือ 72 ชม ระยะทางเกิน 300 กม.จากกรุงเทพมหานคร
 • ประกันการย้ายแผงโซล่ากรณีมีการก่อสร้างจากพื้นที่ข้างเคียงทำให้เกิดเงาบดบังกับแผ่นโซลาร์ส่งผลกระทบการให้พลังงานจากแผ่นฟรี 1 ครั้ง
 • ตรวจเช็คตู้ไฟที่ควบคุม Inverter
 • ตรวจเช็คสายไฟ ข้อต่อ MC4
 • ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า DC
 • ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า  AC
 • ตรวจเช็คระบบฟิวส์
 • ตรวจเช็คระบบกราวด์
 • ตรวจสอบความแข็งแรง Mouting อุปกรณ์ยึดแผง ตรวจสอบจุดรั่วอันอาจจะเกิดจากปัญหารั่วซึมของหลังคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
@dragonenergy