09-0010-4529 Mon-Sat : 08:00-18:00

โครงการ Private PPA ขายไฟฟ้าราคาถูกสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา หรือ โครงการโซลาร์ภาคประชาชน

ขั้นตอนการยื่นขอติดตั้ง Solar PV แรงดันต่ำ

  • ยื่นแบบคำขอขายไฟฟ้าและอัพโหลดเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านระบบ Online
  • แผนกบริการ ตรวจสอบแบบคำขอฯ และเอกสารประกอบการพิจารณา
  • แผนกออกแบบและประมาณราคาตรวจสอบขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
  • ชำระค่าเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
  • ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
  • ลงทะเบียนขอใช้เว็บ กกพ ที่ http://app04.erc.or.th/eLicense/Login.aspx
  • รอรับ UserName  Password  ทาง email ที่ลงทะเบียน
  • จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)

** (ขั้นตอนในการยื่น ใช้เวลาในการดำเนินการ 4-6 เดือน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
@dragonenergy