09-0010-4529 Mon-Sat : 08:00-18:00

บริการของเรา

ให้บริการครบจบในที่เดียว

ให้บริการครบ จบในที่เดียว ตั้งแต่การสำรวจความต้องการเพื่อนำมาออกแบบระบบ และ กำหนดขนาดติดตั้งที่เหมาะสม งานติดตั้ง ด้วยทีมงานวิศวกร Rooftop ติดตั้งตามแบบไฟฟ้าเชิง เดี่ยว Single line diagram, การประสานงานกับภาครัฐ และการไฟฟ้า การยื่นแบบ เพื่อขาย ไฟฟ้า (ในกรณีเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน) และการบริการหลังการขาย ดูแลใกล้ชิด ติตตามการผลิตไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์

บริการการติดตั้ง

  • ติดตั้งโซลารูฟสำหรับ บ้านพักอาศัย
  • ติดตั้งโซลารูฟสำหรับ โรงงานขนาดใหญ่
  • ติดตั้งโซลารูฟสำหรับ สำนักงาน หรือ SME
  • สินเชื่อโซลารูฟสำหรับ เพื่อบ้านอยู่อาศัย
  • สินเชื่อโซลารูฟสำหรับ เพื่อผู้ประกอบ SME
  • สินเชื่อโซลารูฟสำหรับ เพื่อโรงงานขนาดใหญ่
  • โครงการ Private PPA ขายไฟฟ้าราคาถูก
    สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม