09-0010-4529 Mon-Sat : 08:00-18:00

คุณเก๋ ขนมหวาน บริษัทผู้ผลิตขนมหวานคุณภาพส่งขาย 7 Elevent

ปัญหาของโรงงานผลิตขนมหวาน คือต้นทุนค่าไฟฟ้าที่แพง ทำให้มีกำไรเหลือไม่มาก จนได้รับการปรึกษากับ Dragon Solar จึงได้สนใจ และหันมาใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้ง Solarroof ขนาด 200 Kw ช่วยผลิตไฟฟ้าจากหลังคาชดเชยให้กับเสียค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน กว่า 100,000 – 120,000 บาท