095-5613144,063-8794421 Mon-Sat : 08:00-18:00

Dragon Solar มอบเรือยางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ อยุธยา ลพบุรี

คุณ พลกฤต กล่ำเครือ กรรมการผู้จัดการบริษัทดราก้อนเอ็นเนอร์จีเทคโนโลยีแอนด์ออแกไนท์เซอร์ จำกัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบเรือยางเพื่อช่วยขนย้ายสิ่งของผู้ประสบภัยจำนวน 10 ลำ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กาญจนบุรีเป็นตัวแทนรับมอบและส่งต่อให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อยุธยา,ลพบุรี

ปัจจุบันปัญหาน้ำท่วมยังคงทวีความรุนแรงหลายพื้นที่ บางพื้นที่น้ำยังไม่ลด และท่วมสูงเกือบถึงหลังคา การขนย้ายสิ่งของทำได้ยาก การมีเรือยางจะช่วยขนย้ายสิ่งของได้มาก โดยตั้งเป้ากระจายต่อพื้นที่ประสบอุทกภัยให้ครอบคลุมหลายพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ และนอกจากนี้ หลายพื้นที่ต้องการไฟฉายโซลาร์เซลล์ เพื่อตัดขาดจากไฟฟ้า เพื่อช่วยแสงสว่างในเวลากลางคืนได้ ทางบริษัทได้จัดหาและส่งมอบให้กับประชาชนอีกด้วย